Pro rodiče dětí z Ježků a Žabek!

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova

Okres Ústí nad Orlicí

tel. : 465 531 111, 736 518 004                                                             Habrmanova 1779                     

e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz                                            560 02 Česká Třebová

IČ: 709 82 317, ID: cqykp6u                                                              www.mshabrmanova.cz                                    

Rodiče,

Dnešním dnem jsou děti, které byly 4. 1. 2021 v kontaktu s pozitivním dítětem nahlášeny na hygienickou stanici, která zajistí v jakýmkoli odběrném místě test PCR. Při příchodu na odběrné místo mějte kartu pojištěnce s sebou. Výsledky přijdou SMS zprávou na váš telefon.

Zajistěte si registraci na odběrném místě online.

Karanténa tříd Ježků a Žabek končí 14. ledna 2021 pro děti, které podstoupily test PCR s negativním výsledkem a prokáží se SMS zprávou o výsledku testu při příchodu do třídy.

Pokud se někdo na test nedostaví, karanténa se mu prodlužuje do 18. ledna 2021 včetně, kdy může nastoupit bez jakýchkoliv příznaků (rýma, kašel zvýšená teplota).

                                                                                   Hana Najmanová, ředitelka