Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou ve třídě Pejsků

Karanténa dětí ze třídy Pejsků končí 24. ledna 2021 pro děti, které podstoupily test PCR s negativním výsledkem a prokáží se SMS zprávou o výsledku testu při příchodu do třídy 25. 1. 2021.