MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA

Identifikační číslo organizace: 70 982 317

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Česká Třebová

Provozní doba: 6,15 – 16,15 hodin

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova má 7 tříd a školní jídelnu. V pavilonu „ A“ jsou čtyři třídy s docházkou 25 dětí, v pavilonu „ B“ dvě třídy s docházkou 22 dětí a logopedická třída (pro děti s vadami řeči) s docházkou 14 dětí.

 

HISTORIE ŠKOLY

Mateřská škola byla postavena v roce 1966 jako společné zařízení Jesle – mateřská škola ČSD (Československé dráhy), se čtyřmi třídami pro děti 3 – 6 leté a třemi třídami jeslí pro děti od 1 roku do tří let.

V roce 1994 byly jeselní třídy zrušeny a začala existovat samostatná mateřská škola ČSD se sedmi třídami.

Od října 1994 byla budova pronajata i s vybavením městu a takto byla provozována až do konce roku 2001. Od ledna 2002 byla škola převedena zřizovateli, městu Česká Třebová.

V areálu školy je celkem sedm tříd, umístěných ve dvou pavilonech spojených hospodářskou budovou, kde je umístěna školní kuchyně a kotelna.

Kolem školy je velká prostorná zahrada, která je vybavena pěti pískovišti, malou věží se skluzavkou, dřevěnými domečky pro hry dětí, řetězovým mostem, kombinovanou prolézačkou, trojhrazdou, skákadly a umělým svahem, který je využíván v letních i zimních měsících k běhu, překonávání překážek a k jízdě na kluzáčcích.

V pavilonu A jsou umístěny čtyři třídy( I.A, II.A, III.A a IV.A) s maximálním počtem 25 dětí.

V pavilonu B jsou dvě třídy ( I.B a II.B) s počtem 22 dětí a jedna speciální třída, která vznikla v roce 2000 jako logopedická třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s počtem 14 dětí.