Milí rodiče, od 1. 9. 2023 (nejlépe od 7.30 do 8.30 hod.) se můžete přijít domluvit s paními učitelkami do svých tříd na adaptační program a provoz v naší školce. Prosíme, dejte dětem prostor a čas na zvykání na nové prostředí, kamarády, paní učitelky a personál. Děkujeme.

Milí rodiče, prosíme o podporu aktivity našich dětí ve VÝTVARNÉ SOUTĚŽI – MALUJEME MOC RÁDI. Naše obrázky mají název: PROCHÁZKA SE ŠTĚŇÁTKEM   a   POZOROVALI JSME HMYZ. Hodnocení je založeno pouze na veřejném hlasování. Každý den můžete poslat jeden hlas po dobu přibližně dvou měsíců. Hlasování probíhá na tomto webu :  www.ce-in.cz<https://skolnisouteze.cz> Děkujeme moc za spolupráci!

Informační schůzky pro rodiče proběhnou začátkem září na každé třídě. Datum schůzky vám sdělí vaše paní učitelky.

Třída Medvídků: Medvídci, Ježci a Kočičky (jedna část) Třída Myšek: Myšky, Žáby, děti z jiných mateřských školek Třída Sluníček: Sluníčka, Pejsci, Kočičky (druhá část) Seznamy všech dětí jsou vyvěšeny na dveřích hlavního vchodu.

Děkujeme rodičům, kteří mají možnost odvádět si děti po obědě domů. Moc nám to pomůže v době rekonstrukce sociálních zařízení na budově B! Děkujeme za vstřícnost! Vedení MŠ.

VÁŽENÍ RODIČE! Z DŮVODU REKONSTRUKCE UMÝVÁREN V BUDOVĚ B, BUDOU DĚTI OD 1. ČERVNA ROZDĚLENY DO TŘÍD V BUDOVĚ A. Žabičky do třídy Medvídků a Myšek Ježečci do třídy Pejsků Kočičky do třídy Sluníček Osobní věci dětí si prosím přeneste 31. května do šaten v budově A. Děkujeme vám za pochopení, vedení MŠ