Registrační čísla nově přijatých dětí na školní rok 2021 – 2022

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova

Okres Ústí nad Orlicí

tel. : 465 531 111, 736 518 004 Habrmanova 1779

e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz 560 02 Česká Třebová

IČ: 709 82 317, ID: cqykp6uwww.mshabrmanova.cz

Registrační čísla nově přijatých dětí na školní rok 2021 – 2022