Zřízení dětské skupiny při Mateřské škole Česká Třebová, Habrmanova

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Z důvodu přerušení provozu mateřských i základních škol v našem městě, rozhodl zřizovatel, Město Česká Třebová, o zřízení dětské skupiny při Mateřské škole Česká Třebová, Habrmanova

Komu je určena:

  • Děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil
  • Věk dětí 3 – 7 let, předškoláci

Místo:

  • Třída Sluníčka II. A, šatna Medvídků (krajní šatna)
  • Zvonek je umístěn na dveřích  – elektronický č. II (hlavní budova MŠ, vstup z ulice Habrmanova)

Doba provozu:

  • Pondělí – pátek od 6,15 – 16,15 hodin
  • Začátek provozu – čtvrtek 19. 3. 2020 v 6,15 hodin

Další podmínky:

  • Přijmeme pouze dítě zdravé, bez projevu respirační či jiné infekce, které se v předchozích 14 dnech nevrátilo z rizikových zemí či jim nebylo nařízeno karanténní opatření (viz. Přihláška do dětské skupiny a Písemné prohlášení).
  • Stravování – vlastní z domova (uchováme v ledničce, ohřejeme v mikrovlnné troubě)
  • Nutnost objednání služby předem (předešlý den do 18,00 hodin na emailu: najmanova.hana@seznam.cz)
  • Zákonný zástupce musí mít vyplněnou přihlášku do dětské skupiny a písemné prohlášení.

V České Třebové dne 18. 3. 2020

Hana Najmanová, ředitelka MŠ