Zdražení stravného

Vážení rodiče,

vzhledem k neustále rostoucím cenám všech potravin jsme nuceni od listopadu zvýšit finanční limity na nákup potravin, aby mohly být dodrženy výživové normy a pestrost stravy. Proto si prosím od listopadu navyšte zálohy, a to na 1430 Kč kategorie děti 3-6 let (děti, které platí i školné), 1080 Kč děti, které jsou řádnými předškoláky (tedy neplatí školné) a 1150 Kč děti kategorie 7-10 let (děti, které mají odloženou školní docházku). 

Děkujeme za pochopení!

Lenka Rábová
Vedoucí školního stravování