Vydávání žádostí

VÁŽENÍ RODIČE!

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022 BUDE V BUDOVĚ B Z OZNAČENÉHO OKNA ZA PROVAZOVOU STĚNOU.

PROSÍME RODIČE, ABY PŘISTUPOVALI S MINIMÁLNĚ 2m ROZESTUPY, DBALI VŠECH NAŘÍZENÍ A K OKNU PŘISTUPOVALI JEDNOTLIVĚ.

NADIKTUJÍ JMÉNO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, BYDLIŠTĚ, JMÉNO DÍTĚTE, DATUM NAROZENÍ A KONTAKTNÍ TELEFON, E-MAIL.

PO ZAPSÁNÍ TĚCHTO INFORMACÍ OBDRŽÍ SLOŽKU, KTERÁ BUDE OBSAHOVAT ŽÁDOST, EVIDENČNÍ LIST A PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ. DALŠÍ INFORMACE SLEDUJTE NA STRÁNKÁCH MĚSTA A MATEŘSKÉ ŠKOLY.

VEDENÍ MŠ