Uzavření MŠ Habrmanova

Vážení rodiče,

od 1. 3. 2021 se uzavírá MŠ na 3 týdny (do 19. 3. 2021). Děti budou automaticky odhlášeny ze stravování.

Bude otevřena dětská skupina ve třídě Sluníček od 6,15 do 16,15 hod.

Dětskou skupinu mohou navštívit děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni jako:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,
 • a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Pro přijetí je nutné vyplnit:

Děti docházející do dětské skupiny, musí mít s sebou jídlo a pití na celý den (je možné ohřát v mikrovlnné troubě). Čaj vaříme ve školce.

Školka nic nepotvrzuje rodičům ani nevyplňuje. Stáhnete si formulář ze stránek OSSZ a vyplníte sami dny, kdy jste doma a pak předáte zaměstnavateli.

Odkaz na formulář:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular?fbclid=IwAR1FsWUrt49s9z4t_WZyt9n-AxSUuERcP-uNsRJS-NAWb5FMDlagnQfvAzg