ČTVERO  ROČNÍCH  OBDOBÍ

Skřítka Habrmánka

                

Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok.

Stejně letos jako loni tak i napřesrok.

Po jaru je vždycky léto, podzim po létu

a nežli se nadějeme zima už je tu..