Prázdninový provoz

Od 1.7. 2021 (čtvrtek) budou děti docházet do
budovy A. Otevřeny budou třídy I. A Myšky, II. A Sluníčka a IV. A
Medvídci. . Seznamy budou vyvěšeny na dveřích šaten a
dveřích tříd.

Veškeré věci ze šaten budovy B si odneste do 30. června domů.

Přeplatky za obědy se budou vracet v měsíci srpnu.

Seznamy tříd: