Pokyny z důvodu mimořádných opatření vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova

Okres Ústí nad Orlicí

tel. : 465 531 111, 736 518 004                                                             Habrmanova 1779                     

e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz                                            560 02 Česká Třebová

IČ: 709 82 317, ID: cqykp6u                                                              www.mshabrmanova.cz                                    

Vážení rodiče,

Z důvodu mimořádných opatření vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví platných od 1. 9. 2020 do odvolání dodržujte následující pokyny:

  • Dospělé osoby musí mít roušky ve všech vnitřních prostorách školky
  • Děti předávejte do tříd bez roušek (do šatny jim dejte 2 roušky pro případ potřeby)
  • Do MŠ budou přijímány pouze děti zdravé a bez příznaků nachlazení
  • Do zařízení si děti nebudou nosit hračky z domova

Vedení mateřské školy