Informační schůzky pro rodiče proběhnou začátkem září na každé třídě. Datum schůzky vám sdělí vaše paní učitelky.

Třída Medvídků: Medvídci, Ježci a Kočičky (jedna část) Třída Myšek: Myšky, Žáby, děti z jiných mateřských školek Třída Sluníček: Sluníčka, Pejsci, Kočičky (druhá část) Seznamy všech dětí jsou vyvěšeny na dveřích hlavního vchodu.

Děkujeme rodičům, kteří mají možnost odvádět si děti po obědě domů. Moc nám to pomůže v době rekonstrukce sociálních zařízení na budově B! Děkujeme za vstřícnost! Vedení MŠ.

VÁŽENÍ RODIČE! Z DŮVODU REKONSTRUKCE UMÝVÁREN V BUDOVĚ B, BUDOU DĚTI OD 1. ČERVNA ROZDĚLENY DO TŘÍD V BUDOVĚ A. Žabičky do třídy Medvídků a Myšek Ježečci do třídy Pejsků Kočičky do třídy Sluníček Osobní věci dětí si prosím přeneste 31. května do šaten v budově A. Děkujeme vám za pochopení, vedení MŠ

Gratulujeme paní učitelce Zině Rybkové k získání ocenění Českotřebovský Ámos!