PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKEM HABRMÁNKEM – 6. ročník Ve čtvrtek 23. září 2021 pořádáme pro všechny rodiče a děti z Mateřské školy Česká Třebová, Habrmanova seznamovací vycházku na zahájení školního roku. Sraz je od 15,00-15,30 hodin v parku Javorka – „ U hříbku.“ Děti budou plnit různé úkoly na určených stanovištích a tak přirozeně rozvíjet svoje dovednosti, […]

VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY SE POHYBUJTE POUZE S RESPIRÁTOREM NEBO ROUŠKOU. DĚTI SE TESTOVAT NEBUDOU A RODIČE SI PODEPÍŠÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE. RODIČE NOVÝCH DĚTÍ SE VE TŘÍDĚ S UČITELKAMI DOHODNOU NA ADAPTAČNÍM PROGRAMU (ZVYKÁNÍ DĚTÍ NA NOVÉ PROSTŘEDÍ). DĚTI PŘIVEĎTE DO 8 HODIN A DOMLUVÍTE SI STRAVOVÁNÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ DNY. VEDENÍ MŠ

CO BUDU POTŘEBOVAT S SEBOU DO ŠKOLKY: uzavřené bačkorky papírové kapesníčky – celé balení kalhoty na hraní ve třídě, pokud možno s kapsičkou na kapesník na spaní pyžamo velkou igelitovou tašku na výkresy oblečení a boty na zahradu a na písek raději vše podepsané do školky přijít do 8 hodin, pokud přijdu později, už si moc nepohraju, […]

Seznamy tříd, do kterých budou děti zařazeny, najdete na webových stránkách nebo vyvěšené na hlavních dveřích budovy MŠ od 23. srpna 2021 Dotazy k přijetí vám zodpoví paní učitelky vaší třídy Co dítě potřebuje při nástupu do školky, najdete níže Během měsíce září budou ve třídách informační schůzky pro rodiče

Od 1.7. 2021 (čtvrtek) budou děti docházet dobudovy A. Otevřeny budou třídy I. A Myšky, II. A Sluníčka a IV. AMedvídci. . Seznamy budou vyvěšeny na dveřích šaten adveřích tříd. Veškeré věci ze šaten budovy B si odneste do 30. června domů. Přeplatky za obědy se budou vracet v měsíci srpnu. Seznamy tříd:

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova Okres Ústí nad Orlicí tel. : 465 531 111, 736 518 004 Habrmanova 1779 e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz 560 02 Česká Třebová IČ: 709 82 317, ID: cqykp6uwww.mshabrmanova.cz Registrační čísla nově přijatých dětí na školní rok 2021 – 2022

Milí rodiče, ve středu 12. 5. 2021 se budeme fotografovat: předškoláky na tablo a společně po třídách. Prosíme připravte dětem pěkné oblečení.