MŠ Habrmanova oslavila 55 let (1966 – 2021)!

V letošním roce to bylo již 55 let od chvíle, kdy bylo slavnostně otevřeno tehdejší Společné zařízení  jesle – mateřská škola ČSD ve středu města na Habrmanově ulici, poblíž Nového náměstí a dnes vedle Městské knihovny. České dráhy pro své zaměstnance uvedly do provozu Mateřskou školu až od 20. 9. 1966 a kojenecké oddělení jeslí od 1. 11. 1966.

V tehdejší době to bylo nejmodernější a největší zařízení tohoto druhu ve městě. Disponovalo vlastní moderní prádelnou, sušárnou, mandlem a jako bonus saunou pro saunování dětí. Dvoupavilonová budova měla 4 třídy pro děti od 3 do 6 let a 3 oddělení jesliček. První ředitelkou zde byla paní Olga Fišerová.

A tak šel čas a v práci ředitelky pokračovala paní Zuzana Ivanová, paní Miroslava Hendrychová. V současnosti je ředitelkou paní  Hana Najmanová.

V roce 2003 přešla mateřská škola jako právní subjekt pod Město Česká Třebová, které se stalo jejím zřizovatelem.

Útočiště zde našly zaměstnankyně rušících se mateřských škol Křib a Podbranská.

V roce 1994 se zrušilo jeslové oddělení a byly zde zřízeny 3 běžné třídy. V roce 2000, kdy se rušila MŠ Podbranská, sem byla převedena speciální třída pro děti s vadami řeči, která je zde dodnes.

V nezměněné podobě byla až do roku 2006, tehdy se započalo s modernizací interiérů tříd, výměnou nábytku a zařízení i v šatnách.

V roce 2019 byla zahájena dlouho plánovaná rekonstrukce budovy B. Byla vyměněna okna, dveře, podlahové krytiny, střecha. V roce 2020 rekonstrukce pokračovala budovou A. Na závěr školka dostala i nový kabátek s logem skřítka Habrmánka.

V současném době se pracuje na realizaci nové zahrady s přírodními prvky: jako je hmatový chodníček, nora, venkovní dílna, vyvýšené záhony, hmyzí domeček, broukoviště, balanční chodníček, tabule, lavičky a jiné.

Dokončené je multifunkční hřiště, které lze celoročně využívat.

Každý, kdo chodí kolem, určitě změny zaznamenal.

Naší školce bychom do dalších let popřály hodně šťastných dětí, které zde budou moci všestranně rozvíjet a také spokojené rodiče, kterým bychom chtěly touto cestou poděkovat za vstřícnost a spolupráci. Zřizovateli naší MŠ městu Česká Třebová děkujeme za pochopení a podporu při realizaci požadavků, které slouží ke zlepšení chodu MŠ.

Kolektiv MŠ