INFORMAČNÍ LETÁČEK PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ

    ŠKOLNÍ ROK 2024 – 2025 MŠ HABRMANOVA

Paní ředitelka Hana Najmanová, telefon: 736 518 004, 465 531 111, e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz, www.mshabrmanova.cz

Vážení rodiče,

posíláme Vám informace k nástupu dětí do školky:

  • Provoz otevíráme v pondělí 2. září a je třeba se zastavit do tříd, kde Vám paní učitelky sdělí značku pro Vaše dítě a domluví se na docházce.
  • Seznamy tříd se budou vyvěšovat na dveře poslední týden v červnu a také na webové stránky MŠ.
  • Pokud ještě Vašemu dítěti nejsou 3 roky k 1. 9. 2024, je třeba se dostavit do Vaši třídy, kam jste zařazení a domluvit se na adaptaci dítěte.
  • Děti, které jsou přijaté od 1. 1. 2025 se mohou také zastavit v pondělí 2. 9. ve své třídě.

Koncem měsíce prosince mohou chodit na adaptaci – vše je na domluvě.

  • Platby za školku jsou vyvěšené na webové stránce MŠ. Děti, které nastoupí později – netříleté, si platí udržovací příspěvek 400 Kč do doby, než dítě nastoupí. Odhlášky se píší do kalendářů v šatně, nebo do kuchyně telefonicky – 465 531 111, také e-mailem mshabrmanovajidelna@seznam.cz
  • Během měsíce září se budou konat informační schůzky, kde Vám paní učitelky sdělí další informace o docházce, provozu, akcích atd. Pošlou Vám zprávu o schůzce

e-mailem na Vaši adresu.

  • Děti, které dovršily 3 let (nejpozději k 31. 10.) a více, přijdou na první den s maminkou a také se domluví na docházení do MŠ.

Napsat komentář