Co potřebují děti do školky?

Informace pro rodiče nových dětí – školní rok začíná 1. září. V seznamech najdete třídu, do které vaše dítě patří. První den se domluvte s paní učitelkou o průběhu adaptace.

Informace o stravování a školném ve školní jídelně

v mateřské škole Česká Třebová, Habrmanova:

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ HABRMANOVA

Program Zdravá abeceda v naší MŠ!

Nabízíme logopedickou asistenci pro rodiče dětí z naší MŠ, kteří mají vadu řeči. Předem je potřeba se domluvit s paníma učitelkama v logopedické třídě Kočiček.

Od 1. 9. 2017 je povinné předškolní vzdělávání. Zákon č. 178/2016 Sb. Organizací předškolního vzdělávání se zabývá                        § 34 Školského zákona.


DESATERO PRO RODIČE
PRAVIDLA PRO SPOLEČNÉ SOUŽITÍ VE TŘÍDĚ

SEZNAM ALERGENŮ

Výdej obědů od 10.45 do 11.15 hod.

Odhlášky v pondělí do 7.00 hod.

Další dny – den předem do 12.00 hod.