INFORMACE PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

  • Seznamy tříd, do kterých budou děti zařazeny, najdete na webových stránkách nebo vyvěšené na hlavních dveřích budovy MŠ od 23. srpna 2021
  • Dotazy k přijetí vám zodpoví paní učitelky vaší třídy
  • Co dítě potřebuje při nástupu do školky, najdete níže
  • Během měsíce září budou ve třídách informační schůzky pro rodiče