Informace pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2020 – 2021

Z důvodu rekonstrukce budovy A se schůzka rodičů nově přijatých dětí neuskuteční.

Všechny potřebné dokumenty a informace rodiče obdrží společně s přihláškou ke stravování v mateřské škole (datum bude upřesněno na webových stránkách, popř. telefonicky v měsíci srpnu).

Hana Najmanová, ředitelka

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova

Habrmanova 1779

560 02 Česká Třebová

mshabrmanova@ceska-trebova.cz

Mobil: 736 518 004, telefon: 465 531 111

IČ: 709 82 317, ID: cqykp6u

www.mshabrmanova.cz