INFORMACE PRO RODIČE K 1. ZÁŘÍ 2021

VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY SE POHYBUJTE POUZE S RESPIRÁTOREM NEBO ROUŠKOU.

DĚTI SE TESTOVAT NEBUDOU A RODIČE SI PODEPÍŠÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE.

RODIČE NOVÝCH DĚTÍ SE VE TŘÍDĚ S UČITELKAMI DOHODNOU NA ADAPTAČNÍM PROGRAMU (ZVYKÁNÍ DĚTÍ NA NOVÉ PROSTŘEDÍ).

DĚTI PŘIVEĎTE DO 8 HODIN A DOMLUVÍTE SI STRAVOVÁNÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ DNY.

VEDENÍ MŠ