Informace o úplatě za měsíc duben

Milí rodiče,

z důvodu uzavření mateřské školy zřizovatelem
(COVID – 19): za děti, které nechodí v měsíci dubnu do MŠ se úplata
tento měsíc nehradí. Částka se rodičům přičte k souhrnné částce v
červenci 2020 při vyúčtování.