Informace o stravování a školném ve školní jídelně v mateřské škole Česká Třebová, Habrmanova

Stravné a školné je placeno formou bezhotovostního platebního styku. Peníze musí být složeny na účtu MŠ do 20. v měsíci ( předem v srpnu na září atd. ) jednotlivě za každého strávníka. Platba bude probíhat zálohovým systémem. Každý strávník si zřídí u své banky

Trvalý příkaz k měsíční úhradě zálohy na stravování

na číslo účtu 115-2417270267/ 0100 (KB), variabilní symbol jecelé rodné číslo strávníka ( bez lomítka ). Rodné číslo musí být zapsáno zcela bezchybně, pod ním je vedeno konto strávníka. Z uvedeného vyplývá, že každý strávník musí mít svůj vlastní příkaz se svým rodným číslem. Do textu uveďte jméno a příjmení strávníka (dítěte), pro případ chyby v zapsání rodného čísla. Dále je možné uhradit

V KB pokladní složenkou pro jednorázovou zálohu

kategorie       stravné           doporučená výše zálohy     školné                celkem

                                                                                                          na 1 měsíc

3- 6 let          37,00 Kč                850,00 Kč             400,00 Kč         1 250,00 Kč      7-10let          39,00 Kč                 900,00 Kč             ————            900,00 Kč

Děti, které budou od září řádnými předškoláky (i děti s odkladem školní docházky), platí pouze stravné bez školného.

Odhlásit a případně přihlásit oběd bude možné vždy jeden den předem a to do 12,30 hod  v šatnách do kalendářů, telefonicky na čísle 465 531 111 nebo v kanceláři ŠJ. Pouze v pondělí a po svátku je možné odhlásit stravu do 7.00 hodin ráno. Jinakbudou automaticky všichni přihlášeni. V případě nemoci dítěte, máte nárok první den nemoci si vyzvednout oběd..Prázdniny je třeba také odhlašovat, strávníci nebudou automaticky odhlášeni. Pro zúčtování přeplatků (1x za rok o hlavních prázdninách) vyplňte řádně na přihlášce ke stravování číslo účtu, na který Vám bude přeplatek vrácen.

V případě neuhrazení stravného a školného v MŠ v daném termínu, může ředitelka školy na základě zákona 561/2004,§35 rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.