INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova

Okres Ústí nad Orlicí

tel. : 465 531 111, 736 518 004                               Habrmanova 1779                     

e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz         Česká Třebová 56002

IČ: 709 82 317                                                                                       www.mshabrmanova.cz

INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

MŠ bude v omezeném provozu (z důvodu rekonstrukce budovy A) znovu zprovozněna

25. 5. 2020.

Je nutné dodržení několika věcí:

  1. Pokud dítě nastoupí, rodič předem závazně potvrdí do 20. 5. telefonicky na číslo: 736 518 004, 732 880 727 nebo na e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz.
  2. Při příchodu je nutné odevzdat čestné prohlášení (ke stažení na webových stránkách, nebo k vyzvednutí v MŠ) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
  3. Je nutné se seznámit s manuálem MŠMT o provozu mateřských škol (na webových stránkách MŠ).
  4. Bude nutné dodržování zvýšených hygienických opatření (viz manuál MŠMT).
  5. Stravování bude zajištěno v běžné podobě.
  6. Úplata na duben a květen se neplatí, vyúčtování proběhne do konce měsíce srpna 2020

Hana Najmanová, ředitelka