Informace k zápisům dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 si můžete vyzvednout ve středu 01.04.2020 od 8:00 do 15:00 hodin a ve čtvrtek 02.04.2020 od 8:00 do 12:00 hodin v příslušné mateřské škole, ve které chcete své dítě umístit.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 Vás prosíme, dodržujte bezpečnostní opatření přijatá vládou ČR, tj. povinnost nosit ochranu obličeje a v případě vyšší koncentrace osob dodržovat rozestupy minimálně 2 metry. Prosíme, dbejte na bezpečnost svoji i na bezpečnost pracovníků školy.

Žádost o přijetí dítěte si můžete také stáhnout na stránkách příslušné mateřské školy a také na stránkách města Česká Třebová.

Při využití této možnosti, prosíme, kontaktujte ještě před odevzdáním žádosti příslušnou mateřskou školu prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

Kontakt na mateřskou školu:

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova:

Hana Najmanová, tel: 736 518 004, e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz

O dalším postupu Vás vzhledem k vývoji situace budeme informovat.

V České Třebové dne 25. března 2020

Mgr. Magdaléna Peterková                                                    

starostka města

Ing. Alica Hudečeková

vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy