Mateřská škola Česká Třebová
Habrmanova 1779
560 02  Česká Třebová

Telefonní čísla:

465/531 111 – Kuchyň, vedoucí školní jídelny Lenka Rábová 736/518 005 (odhlašování obědů) 

V úřední den (středa od 7.00 hod. do 12.30 hod.) paní ředitelka Hana Najmanová nebo v případě

důležitého jednání mob.: 736/518 004

465/535 077 – Pavilon B – třída II. B

 

E-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz

Třída Paní učitelky
I. A – Myšky Bc. Lorencová Miluše, Pavlišová Helena
II. A – Sluníčka Chudá Jitka, Rybková Zina
III. A – Pejsci Fišerová Božena, paní ředitelka Najmanová Hana
IV. A – Medvídci Faltysová Jana, Kašparová Dagmar
I. B – Žabky  Veronika Slezáková DiS., Lenka Šillerová
II. B – Ježečci Kateřina Fialová DiS., Ing. Radka Najmanová Dis.
Logopedická třída – Kočičky Zástupkyně ředitelky Pecháčková Libuše, Mgr. Lenka Pokorná